Xunta de Goberno Local


A Xunta de Goberno é o órgano municipal que colabora, de xeito colexiado, na función de dirección política que lle corresponde a alcaldesa, que é ademais a presidente e o encargada de nomear os seus membros.

A Xunta de Goberno intégrase pola alcaldesa e por un numero de concelleiros non superior o tercio do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente pola Alcaldía dando conta ó pleno. Corresponde á XGL a asistencia a alcaldesa no exercicio das súas funcións e as atribucións que a alcaldesa ou outro órgano municipal lle deleguen ou lle atribúan as leis.

A XGL conta en Forcarei con delegacións de competencias de alcaldía e con delegacións de competencias plenarias: en materia de licenzas de obras e actividades, contratación de obras, servizos e subministros…

Membros da Xunta de Goberno Local

  • Preside:Resumo das xuntas de Goberno Local
 

Nº de resultados:
1
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +