A Corporación Municipal e Pleno

A Corporación Municipal e Pleno


O Pleno é o órgano de máxima representación política da cidadanía dentro do goberno municipal e está constituído pola alcaldesa e os concelleiros (é precisamente a alcaldesa a quen lle corresponde convocar e presidir as sesións plenarias aínda que pode delegar nalgún dos concelleiros).

Unha das funcións do Pleno municipal que ten maior relevancia, dentro das súas tarefas de fiscalización e control dos órganos de goberno, está a votación das mocións de censura e confianza. Así mesmo, do Pleno dependen os acordos relativos á alteración da composición ou dos lindes do termo municipal ou os acordos sobre a participación do Concello en órganos supramunicipais.

Do Pleno dependen tamén as aprobacións e modificacións de regulamentos orgánicos, ordenanzas, orzamentos, cadros de persoal, regulamentos municipais, etc. A aprobación inicial e final das tramitacións urbanísticas tamén é unha das competencias do Pleno, así como a transferencia das súas funcións a outras administracións ou a determinación do xeito no que o Concello xestionará os servizos municipais.

O Pleno da Corporación, acordou que a periodicidade das sesións do pleno será bimensual, en meses pares, celebrándose o terceiro xoves do mes, ás 12:00 horas, agás no mes de agosto que se celebrará o derradeiro venres do mes.

E está constituído por os seguintes membros:

PSdeG-PSOE (PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO ESPAÑOL)


 1. Verónica Pichel Guisande (Forcarei, 35 anos). Empresaria, consultora, docente e auditora de calidade especializada no sector turístico, cofundadora de Proturga e socia fundadora do Clúster de Turismo Galicia. Presidenta do colectivo cultural Co-Enrédate e forma parte da directiva da Asociación de Amigos do Mosteiro de Aciveiro e Terra de Montes.
 2. Jose de la Fuente Villamayor (Graña de Umia, 48 anos).Empresario gandeiro esocio de Gandeiría de la Fuente.
 3. Paula Vázquez Martínez (Quintelas-Dúas Igrexas 19 anos). Estudante de INEF na Universidade de A Coruña, xogadora de fútbol feminino e promotora de iniciativas locais a prol da igualdade.
 4. Ana Doval Fraíz (Soutelo de Montes, 42 anos). Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración. Colaboradora da Asociación Cultural O Can de San Roque. Actualmente é asesora de Proxectos Sociais na Deputación de Pontevedra.
 5. José Álvarez Sanmartín (Morgade -Presqueiras, 35 anos). Pensionista,forma parte da directiva da Comunidade de Montes e é promotor das festas patronais de San Miguel de Presqueiras.


PPG (PARTIDO POPULAR)


 1. Belén Cachafeiro Anta (Forcarei, 51 anos). Empresaria do sector servizos e preside a Asociación de Mulleres de Forcarei (Amfor).
 2. Ricardo Villaverde Iglesias (Dúas Igrexas, 50 anos). Empresario gandeiro.
 3. Vicente Búa Martínez (San Miguel de Presqueiras, 38 anos). Técnico Superior en Xestión Comercial e Marketing, traballa na empresa local Vidrogal. Tamén é secretario da comunidade de montes.
 4. Alejo Vidal Moreno (Meavía, 34 anos). Licenciado en Ciencias Empresariais e presidente da asociación cultural San Juan de Meavía e da asociación xuvenil San Amaro.
 5. Angeles Ballesteros Vilariño (Soutelo de Montes, 46 años).Comerciante e membro da Directiva da Comunidade de Montes de Soutelo.

BNG (BLOQUE NACIONALISTA GALEGO)


 1. Roberto Jorge Correa. (Presqueiras, 44 anos). Enxenieiro forestal. Traballa no Servizo de Defensa contra Incendios e Xerente do Consorcio Provincial de Bombeiros. Forma parte da directiva da comunidade de montes de Presqueiras.Rexistro de intereses

O Concello de Forcarei a través da Secretaría-Intervenciónten á disposición de todos aqueles que o soliciten, o rexistro de intereses da alcaldesa Verónica Pichel Guisandee dos concelleiros que integran a corporación, que inclúe a súa declaración de bens e a de actividades e causas de posible incompatibilidade.

Ordes do día e actas plenarias

TRASLADADO A SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO
 

Nº de resultados:
1
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +