Categoría: Contido

O Concello de Forcarei, comprometido coa protección do noso medio natural, pon en marcha un programa de compostaxe doméstica.

O Concello de Forcarei, comprometido coa protección do noso medio natural, pon en marcha un programa de compostaxe doméstica.


Quen pode participar?

No que respecta ao programa de compostaxe doméstica está aberto a toda a veciñanza de Forcarei.

Cales son as vías de inscrición?

As persoas que soliciten o composteiro poderán recollelo nas charlas informativas que terán lugar en setembro previa inscrición. A estas persoas faráselle tamén entrega dun manual de compostaxe e todas elas recibirán unha visita do persoal técnico encargado do proxecto co fin de analizar como evoluciona o proceso de compostaxe e resolver dúbidas.
Existen dúas posibles vías de inscrición:

· Enviando un correo electrónico a concello.forcarei@forcarei.net

· Chamando á Casa do Concello, no teléfono 986 755 036

No momento da inscrición deberán indicarse:

· Nome e apelidos.

· Enderezo.

· Teléfono de contacto.

O prazo de solitudes de composteiro xa está abertoTARDES DE LECER 2022-2023. ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 12 DE SETEMBRO

TARDES DE LECER 2022-2023. ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 12 DE SETEMBRO


- O Concello de Forcarei impulsa actividades para nen@s en Soutelo e Forcarei para axudar ás familias coa conciliación

O Concello de Forcarei abre o prazo para que as familias poidan facer a matrícula nas ‘Tardes de Lecer’, unha iniciativa dirixida a nenas e nenos de entre 3 e 12 anos de idade, que busca axudar ás nais e pais da localidade a conciliar a vida laboral e familiar.

As ‘Tardes de Lecer’ estarán dispoñibles os luns e mércores en Forcarei (no Centro Social) e os martes e xoves en en Soutelo de Montes (no vestíbulo do auditorio)

As nenas e nenos poderán gozar de numerosos obradoiros e xogos sobre cociña, creatividade, teatro..., e levaranse a cabo accións ao aire libre sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan.

As familias interesadas neste servizo poderán cubrir o formulario nas oficinas do Concello. Terán que entregar tamén fotocopias de DNI, libro de familia ou documento que acredite a situación familiar, título de familia numerosa se é o caso, xustificante de ocupación laboral e documentación que acredite a mobilidade ao posto de traballo ou a non posibilidade de teletraballo.

As familias que xa participaron no campamento de verán ou en anteriores edicións de Tardes de Lecer, non terán que presentar toda esta documentación adicional, só a solicitude de inscripción.

Para a adxudicación das prazas terán prioridade @s empadroad@s e terase en conta a situación familiar das nenas e nenos: número de membros da unidade familiar, se as nais e pais traballan, etc.


Formulario de InscripciónAPROBACIÓN DA FORMACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO para o posto de TRABALLADOR A SOCIAL DO CONCELLO DE FORCAREI.

APROBACIÓN DA FORMACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO para o posto de TRABALLADOR A SOCIAL DO CONCELLO DE FORCAREI.


1.ª. OBXECTO

É obxecto das presentes bases regular o proceso de selección dun traballador/a social, mediante concurso oposición, para a creación dunha bolsa de emprego para para traballador/es sociais, da que formarán parte aqueles/as aspirantes que fosen seleccionados, co fin de cubrir as necesidades dos servizos sociais comunitarios básicos do Concello de Forcarei.Categoría Profesional: A2Grupo de titulación: Diplomados/a s ou Graduados/as en Traballo Social

A selección de traballador/a será para o desenvolvemento das funcións e tarefas específicas da especialidade profesional correspondente, sempre que se requira unha cobertura áxil e urxente para atender ás demandas de p ersoal.
A bolsa de emprego non xerará por si mesma dereito algún fronte ao Concello e, por tanto, non producirá relación xurídica algunha co mesmo. Só ten o efecto de poder ser chamado polo Concello segundo a orde obtida na bolsa de emprego, en caso de ne cesidade.


23/05/2022

27/05/2022

30/05/2022

PLANTILLA DE RESPOSTAS CORRECTAS DO PRIMEIRO EXERCICIO (TEST)
03/06/2022

06/06/2022


10/06/2022


14/06/2022


15/07/2022
 APROBACIÓN DA FORMACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO para o posto de TRABALLADOR/A SOCIAL DO CONCELLO DE FORCAREI.CAMPAMENTO DE VERÁN 2022 DO CONCELLO DE FORCAREI

CAMPAMENTO DE VERÁN 2022 DO CONCELLO DE FORCAREI


CAMPAMENTO DE VERÁN DO CONCELLO DE FORCAREI

INSCRÍBETE DO 20 AO 27 DE XUÑO NO CONCELLO!

  • Para nen@s de 3 a 12 anos (nacid@s entre 2010 e 2018)
  • En Soutelo (auditorio) e Forcarei (centro social)
  • Do 1 de xullo ao 7 de setembro
  • De luns a venres pola mañá, de 9.00 a 14.00 horas
  • Prazas limitadas

Máis info: 986 75 50 36
Ficha de Inscrición
EXCURSIÓN POLA RÍA DE AROUSA PARA A VECIÑANZA

EXCURSIÓN POLA RÍA DE AROUSA PARA A VECIÑANZA


8 DE XUÑO! Inscríbete xa

Despois do éxito da primeira excursión para veciñas e veciños a Valença de Miño organizada polo Concello de Forcarei despois da pandemia polo covid-19, o goberno de Verónica Pichel xa ten preparada a seguinte viaxe, nesta ocasión á Ría de Arousa.

Será o mércores 8 de xuño. Sairemos ás 9.00 horas de Forcarei (Centro Social) e ás 9.20 horas de Soutelo (Praza do Gaiteiro) en dirección á Illa da Toxa e o Grove. Alí subiremos a un barco para dar un paseo pola Ría de Arousa e coñecer o cultivo da ostra e do mexillón. Haberá tamén a bordo unha degustación de mexillóns e viño xoven.

Despois, almorzaremos nun restaurante da zona (con entrante de marisco, arroz á mariñeira , carne asada...) e visitaremos varias localizacións da Illa de Arousa e Cambados.

O prezo por persoa é de 40€ e inclúe o autocar, guía acompañante, cruceiro pola Ría de Arousa con degustación de mexillóns e viño, almorzo (con entrante de marisco, arroz á mariñeira , carne asada...) e seguro de asistencia de asistencia en viaxe.

Inscríbete!

As persoas interesadas en asistir a esta viaxe poden inscribirse no Concello de Forcarei antes do 3 de xuño, levando o xustificante de pago na conta de :

ABANCA: ES89 2080 5061 4230 4001 4070, coa referencia REF LOC G7194839 EXCURSION RIA DE AROUSAO Consello Europeo aprobou a creación do programa Next Generation EU

O Consello Europeo aprobou a creación do programa Next Generation EU


O Consello Europeo aprobou o 21 de xullo de 2020 a creación do programa NextGenerationEU, como instrumento de estímulo económico en resposta á crise causada polo coronavirus.


O 10 de novembro de 2020, o Parlamento Europeo e o Consello, alcanzaron o acordo sobre o paquete de medidas que inclúen os fondos de NextGenerationEU e o Marco Financeiro Plurianual 2021-2027, creándose o Mecanismo Europeo de Recuperación e Resiliencia, como instrumento de apoio aos Estados membros a través de transferencias directas e préstamos para incrementar os investimentos públicos e acometer reformas para paliar os devastadores danos producidos polo COVID-19.


O Regulamento (UE) nº 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de recuperación e resiliencia, sinala que os Estados membros elaborarán plans de recuperación e resiliencia nacionais para acollerse a este e alcanzar os obxectivos establecidos e presentarase formalmente polos Estados, como moi tarde o 30 de abril.


A Resolución do 29 de abril de 2021, da Subsecretaría do Ministerio de Asuntos Económico e Transformación Dixital, dá publicidade ao Acordo do Consello de Ministros do 27 de abril de 2021, polo que se aproba o Plan de recuperación, transformación e resiliencia, que define as estratexias para seguir no desenvolvemento dos fondos europeos de recuperación. As medidas que recolle o plan cumpren con seis piares establecidos polo Regulamento da UE, e articúlanse ao redor de catro eixos principais (a transición ecolóxica, a transformación dixital, a cohesión social e territorial, e a igualdade de xénero). Estes catro eixos de traballo desenvólvense a través de dez políticas panca, que integran, á súa vez 30 compoñentes ou liñas de acción, para contribuír a alcanzar os obxectivos xerais do plan.


O concello de Forcarei está a desenvolver unha estratexia para acceder a aqueles fondos que poidan achegar novos proxectos de futuro para os seus cidadáns. Nestes momentos atópase aberta unha convocatoria para a rehabilitación de edificios municipais.

Gustaríanos saber a vosa opinión respecto a estas cuestións:


- Paréceme interesante que o concello acuda a estas convocatorias de fondos: Si/non

- A sustentabilidade e a eficiencia enerxética deberían ser unha prioridade do Concello: Si/non

- Cales dos edificios municipais consideras que deberían someterse a unha actuación deste tipo: Casa do concello/Instalacións deportivas/Centros sociais e culturais/Outros"Resolución SELECCIÓN TRABALLADOR A SOCIAL

Resolución SELECCIÓN TRABALLADOR A SOCIAL


BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN EN RÉXIME DE INTERINIDADE DUN (1) POSTO DE TRABALLO NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE "TRABALLADOR/A SOCIAL” PARA A COBERTURA TEMPORAL DA TITULAR DO POSTO EN SITUACION DE IT PARA OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS/O DO CONCELLO DE FORCAREI


1.- Obxecto da Convocatoria

O obxecto da presente convocatoria é a provisión, mediante o sistema de acceso libre, mediante Oposición/Concurso-Oposición, de unha (1) praza de TRABALLO SOCIAL para os Servizos Sociais Comunitarios Básicos do Concello de Forcarei.

Categoría Profesional: A2
Grupo de titulación: Diplomados/as ou Graduados/as en Traballo Social
Resolución Selección TRABALLADOR/A SOCIALBASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO PARA O FOMENTO DO CONSUMO LOCAL NO CONCELLO DE FORCAREI A TRAVÉS DE BONOS

BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO PARA O FOMENTO DO CONSUMO LOCAL NO CONCELLO DE FORCAREI A TRAVÉS DE BONOS


EXP. 144/2022. BASES REGULADORAS DO FOMENTO DO CONSUMO LOCAL NO CONCELLO DE FORCAREI A TRAVÉS DE BONOS


Vistas as BASES REGULADORAS DO FOMENTO DO CONSUMO LOCAL NO CONCELLO DE FORCAREI A TRAVÉS DE BONOS, que se transcriben de seguido:

"BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO PARA O FOMENTO DO CONSUMO LOCAL NO CONCELLO DE FORCAREI A TRAVÉS DE BONOS"

A crise sanitaria mundial orixinada polo COVID-19 deu lugar á súa definición como pandemia pola Organización Mundial da Saúde e conlevou a adopción de medidas para combater a enfermidade, así como paliar os efectos da mesma a nivel social e económico.
.....Publigación no BOPPOFORCAREI DESEÑA UN INTENSO NADAL CARGADO DE XOGOS, MÚSICA E TEATRO

FORCAREI DESEÑA UN INTENSO NADAL CARGADO DE XOGOS, MÚSICA E TEATRO


• O programa inclúe o concerto de ‘De Vacas’ e a visita do Apalpador, que se sumará ás tradicionais dos Reis Magos e Papá Noel
• O Concello ten en marcha unha campaña de doazón de xoguetes para que todas as familias do municipio poidan ter agasallos na Noite de Reis.


O Concello de Forcarei acaba de presentar a súa programación para este Nadal, deseñada para que toda a veciñanza, especialmente as nenas e nenos, poida gozar das próximas festas. A diversión está asegurada en Soutelo de Montes e Forcarei con numerosos espectáculos teatrais, sesións de xogos, música e a visita dos Reis Magos, Papá Noel e o Apalpador.

As actividades comezarán a próxima fin de semana. O venres 17 de decembro o ‘Axudante de Papá Noel’ ofrecerá unha sesión de contacontos circense de Nadal con clown, malabares e equilibrios (Praza da Igrexa, 17.00 horas) e o sábado 18 terá lugar o concerto do grupo ‘De Vacas’, do programa Musigal da Deputación e Pontevedra (Praza da Igrexa, 19.00 horas). O domingo 19 ‘O séquito branco do carteiro real’ de Troula Animación percorrerá as rúas de Soutelo e Forcarei para recoller as cartas d@s cativ@s (Soutelo 17.00 horas e Forcarei 18.15 horas) e Papá Noel estará na praza da Igrexa de Forcarei ás 19.00 horas para recibir a visita d@s nen@s.

O xoves 23 celebrarase unha intensa tarde de xogos en Forcarei con diferentes inchables (pista americana, campo de fútbol, tobogán de bolas...) e música de Nadal. Se o tempo o permite será na Praza da Igrexa de 17.00 a 20.00 horas e se chove trasladarase ao pavillón. Esta tarde de xogos realizarase tamén en Soutelo o martes 28, na Praza do Gaiteiro. Se chove terá lugar no pavillón de deportes soutelano.

O auditorio de Soutelo acollerá dous espectáculos teatrais. O domingo 26 terá lugar a sesión interactiva ‘A Bailar no Nadal’ e o domingo 2 de xaneiro ‘Charlie, o inventor de palabras’, de Carlos Sante, outra obra interactiva de improvisación e clown. A Soutelo chegará tamén o 28 de decembro O Apalpador, que percorrerá as rúas da vila ás 11.00 horas e acabará o seu paseo na Praza do Gaiteiro. Esta actividade está promovida pola Deputación de Pontevedra.

E o 5 de xaneiro terá lugar a tradicional Cabalgata de Reis. Sairá ás 17.00 horas de Soutelo e chegará a Forcarei ás 18.15 horas. Irá acompañada dun pasacalles da Banda de Gaitas de Forcarei e finalizará co reparto de chocolate con rosca e fogos de artificio.

Por outra banda, o Concello inaugurará o 22 de decembro o campamento municipal de Nadal para axudar ás familias coa conciliación. @s nen@s inscritos poderán gozar de moitas actividades ata o 7 de xaneiro, de luns a venres en horario de 9.00 a 14.00 horas en Soutelo de Montes e en Forcarei. O prazo de inscrición está aberto ata o día 17.

O goberno local mantén activa tamén unha campaña de doazón de xoguetes para doar ás familias de emerxencia social. Pódense entregar ata o 23 de decembro na casa consistorial, no bar do centro social de Forcarei ou na farmacia de Soutelo de Montes.

Finalmente o concurso ‘Decora a túa aldea’ mantén a inscrición aberta ata o 22 de decembro. O xurado percorrerá os distintos lugares ata o 31 de decembro e @s gañador@s daranse a coñecer o 5 de xaneiro, na cabalgata de Reis. Os premios inclúen a iluminación de Nadal a cargo do Concello o próximo ano na aldea gañadora, e un lote de produtos valorado en 2oo euros para a mellor decoración particular.
ProgramaCAMPAÑA DE RECOLLIDA DE XOGUETES EN FORCAREI E SOUTELO

CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE XOGUETES EN FORCAREI E SOUTELO


O Concello de Forcarei acaba de poñer en marcha unha campaña de doazón de xoguetes para que todas as nenas e nenos do municipio poidan ter agasallos este Nadal.

Necesítanse xoguetes preferiblemente novos para diferentes idades, nen@s pequen@s menores de 4 anos, artigos para cativ@s de 5 a 12 anos, e tamén agasallos para adolescentes.

Todos os xoguetes doados serán distribuídos ás familias de emerxencia social.

As persoas interesadas en colaborar con esta iniciativa poder entregar os xoguetes ata o 23 de decembro.

PUNTOS DE RECOLLIDA

  • Concello de Forcarei. De luns a venres de 8.00 a 15.00 horas.
  • Bar Centro Social de Forcarei. De 8.30 a 21.00 horas. Sábados pechado.
  • Farmacia de Soutelo de Montes. De 9.30 a 21.00 horas. Domingo pechado.O CONCELLO ORGANIZA UN CAMPAMENTO DE NADAL EN SOUTELO E FORCAREI

O CONCELLO ORGANIZA UN CAMPAMENTO DE NADAL EN SOUTELO E FORCAREI


• Celebrarase do 22 de decembro ao 7 de xaneiro e está dirixido a nenas e nenos de 3 a 12 anos

• O prazo de inscrición estará aberto ata o 17 de decembro

 

As rapazas e rapaces do concello de Forcarei poderán gozar este Nadal dun campamento urbano durante o período de vacacións escolares. Así o confirmou a alcaldesa, quen anunciou que o período de inscricións abrirase o próximo 1 de decembro.

 

Esta iniciativa está dirixida a nenas e nenos de entre 3 e 12 anos de idade e desenvolverase entre os días 22 de decembro e 7 de xaneiro non mesmos lugares que o ano pasado. En Soutelo de Montes, no vestíbulo do auditorio municipal, e en Forcarei, no centro Social. O horario das actividades será de mañá, de 9.00 a 14.00 horas.  As prazas son limitadas e os grupos deberán ter un mínimo de 12 nen@s.

 

"Un Nadal máis queremos axudar ás familias coa conciliación e ofrecer ás nosas cativas e cativos unha alternativa de ocio chea de diversión e aprendizaxe, sempre o pasan moi ben”, manifestou Verónica Pichel.  Entre outras actividades, haberá clases de cociña de Nadal, manualidades relacionadas con estas festas, @s nen@s escribirán as cartas a Papá Noel e os Reis Magos e serán partícipes de moita festa.

 

As familias interesadas neste servizo deberán cubrir unha instancia dispoñible nas oficinas do Concello. Terán que entregar tamén fotocopias de DNI, libro de familia ou documento que acredite a situación familiar, título de familia numerosa se é o caso, xustificante de ocupación laboral e documentación que acredite a mobilidade ao posto de traballo ou a non posibilidade de teletraballo. As familias que xa participaron no campamento de verán non terán que presentar toda esta documentación adicional, só a instancia. Para a adxudicación das prazas terán prioridade @s empadroad@s en Forcarei e terase en conta a situación familiar das nenas e nenos: número de membros da unidade familiar, se as nais e pais traballan, etc.A ALDEA COA MELLOR DECORACIÓN DE NADAL TERÁ PREMIO EN FORCAREI

A ALDEA COA MELLOR DECORACIÓN DE NADAL TERÁ PREMIO EN FORCAREI


- O Concello lanza un concurso para todas as aldeas do municipio e engade unha categoría á mellor decoración familiar.


- Os premios inclúen a iluminación de Nadal do vindeiro ano (2022-2023) para a gañadora e 200€ en produtos para a vivenda mellor ambientada

Para estender o espírito de Nadal polas 101 aldeas que conforman o concello de Forcarei, o goberno local acaba de lanzar o concurso ‘Decora a túa aldea’, quepremiará a mellor ambientación festiva en dúas categorías: a colectiva, para @s veciñ@s de cada aldea, e a familiar, para as persoas que realicen a súa montaxe na súa vivenda particular.

Con esta iniciativa, o Concello quere dinamizar a participación activa da veciñanza, colaborar na difusión dun ambiente de Nadal baseado en valores como o traballo en común e a cooperación, e dispoñer de elementos decorativos que aporten ás aldeas un entorno acolledor cheo de ilusión.

As persoas interesadas en participar no concurso deberán tramitar as inscricións??do 6 ao 22 de decembro.

Poderán facelo chamando ao Concello (??986 75 50 36) ou enviando un correo electrónico á??alcaldia@forcarei.net. As bases integras publicaranse na páxina web municipal,www.forcarei.net.

Os premios inclúen a iluminación de Nadal a cargo do Concello na aldea gañadora para o vindeiro ano 2022-2023 e, na categoría familiar (na que poden participar @s residentes no só das aldeas, senón tamén dos núcleos de Forcarei, Soutelo e Cachafeiro) unha cesta de produtos valorada en 200 €.

A decoración deberá estar exposta a partir do 21 de decembro e ata o 6 de xaneiro. O Concello elaborará un listado d@s participantes para que a poboación poida visitar as instalacións.

Para a valoración dos elementos decorativos, o xurado terá en conta o deseño, a orixinalidade, a iluminación e a utilización de materiais reciclables. A entrega de premios terá lugar o 5 de xaneiro.


 Bases do concursoForcarei elabora un Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable

Forcarei elabora un Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable


O Concello levará a pleno o documento para avanzar nos traballos a realizar tras a súa adhesión, en 2020, ao Pacto de Alcaldes para o Clima

Forcarei elabora un Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable

· O xoves haberá unha sesión de portas abertas para a veciñanza que queira saber máis sobre este proxecto e as liñas a seguir para a redución de emisións de CO2

Forcarei (22-11-21). O Concello de Forcarei está a finalizar a redacción do seu Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable (PACES), un documento que pretende deseñar os instrumentos e liñas de actuación para lograr a redución de emisións de CO2 en polo menos un 40% para o ano 2030, por medio esencialmente de medidas de eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovables.

Este documento é un dos compromisos adquiridos tras a súa adhesión, en xullo de 2020, ao Pacto de Alcaldes para o Clima e Enerxía Sustentable e levarase a pleno, para a súa aprobación definitiva. Este mesmo xoves, de 12.00 a 14.00 horas, haberá unha sesión de portas abertas no salón de actos do Concello para as veciñas e veciños que queiran coñecer este proxecto e as medidas a seguir para loitar contra o cambio climático.

O PACES estrutúrase en tres partes diferenciadas: un inventario de emisións de referencia das que facer un seguimento e así avaliar a efectividade de accións de mitigación, unha análise dos riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático e, por último, as medidas previstas para reducir e limitar as emisións de gases de efecto invernadoiro e prepararse para os impactos do cambio climático.

Na elaboración do documento tomáronse como referencia datos concretos de consumos de gasóleo e electricidade en edificios e instalacións municipais e a produción de residuos para facer unha radiografía da situación actual e definir o conxunto de accións a levar a cabo.

Entre as actuación propostas, contémplanse algunhas que xa se iniciaron no Concello de Forcarei. O cambio de luminarias a LED, a humanización de diversos espazos nos núcleos de Forcarei e Soutelo de Montes, a instalación de enerxías renovables, a redución de consumo de combustibles fósiles e substitución progresiva por alternativas máis limpas, e a mellora da eficiencia enerxética nos edificios municipais son algunhas das liñas estratéxicas a seguir nos próximos anos.

A elaboración do Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentable (PACES) finánciase grazas a unha subvención conseguida de 4.000 euros da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, cofinanciada con fondos europeos.PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES), Concello de FORCAREI

PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SOSTIBLE (PACES), Concello de FORCAREI


Proxecto subvencionado ao abeiro das axudas destinadas a entidades locais asinantes do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía Sustentable

Frear o Cambio Climático

Operación cofinanciada pola Unión Europea, a través do FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER)


Obxectivos

• Minimizar o consumo enerxético no municipio en xeral.

• Incrementar o nivel de implantación das enerxías renovables.


Se alguen quere facer algunha suxerencia pode dirixirse o email do concelloRelación definitiva admitidos e excluidos no proceso de selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de Técnico De Xestión, adscrito á

 Relación definitiva admitidos e excluidos no proceso de selección dun funcionario interino para a cobertura dunha praza de Técnico De Xestión, adscrito á


Visto que durante o prazo de presentación de NO PROCESO DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO DE XESTIÓN, ADSCRITO Á ÁREA DE INTERVENCIÓN, NO CONCELLO DE FORCAREI, presentáronse os seguintes candidatos/as.


EXPEDIENTE Nº 1174/2021


Relación de Admitidos

 

Nº de resultados:
140
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +