Categoría: Convocatorias e Subvencións

Axudas municipais de apoio ó estudio para o curso 2015 2016

Axudas municipais de apoio ó estudio para o curso 2015 2016


Axudas municipais de apoio ó estudio para o curso 2015/2016 con destino a familias en situación de dificultade socio-económica


BENEFICIARIOS:

Familias empadroadas e ter residencia efectiva no Concello de Forcarei, que teñan menores ó seu cargo matriculados par o curso 2015/2016 nalgún centro de ensino público de Forcarei, en Educación Infantil, Primaria e Secundaria para axudas de material escolar.

CONTÍA MÁXIMA 100€/MENOR

Financiamento de: MATERIAL ESCOLAR, LIBROS E VESTIARIO DEPORTIVO.

O prazo remata o 3 de novembro

Bases publicadas no BOP
AXUDAS DE APOlO AO ESTUDlO 2017 2018

AXUDAS DE APOlO AO ESTUDlO 2017 2018


AXUDAS MUNIClPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA O CURSO 2017/2018 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTADE SOCIO-ECONÓMICA

BENEFICIARIOS: Famílias empadroadas e ter residencia efectiva no Concello de Forcarei, que teñan menores ao seu cargo matriculados para o curso 2017/2018 nalgún centro de ensino público de Forcarei en Educación Infantil, Primaria e Secundaria para axuda de material escolar.

CONTÍA MÁXIMA 100€/MENOR


Financiamento de: MATERIAL ESCOLAR, LIBROS E VESTIARIO DEPORTIVO

  • Que a unidade familiar estea empadroada e teña a residencia efectiva neste concello.
  • Que o alumnado esté matriculado ou teña reserva de matrícula nun centro de ensino público de Forcarei.
  • Ter presentada a solicitude e documentación complementaria no prazo e forma legal establecido.
  • Que os solicitantes cumplan co baremo económico recollido nas Bases Reguladoras de convocatoria.

PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Concederáse o prazo de dez días hábiles para apresentación de solicitudes que se iniciará o día seguinte da publicación das bases no B.O.P.

REMATE DE PRAZO 27 DE OUTUBRO DE 2017

Para máis información poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ou ben a través do teléfono 986 75 54 32 ou ben 986.75 51 49.

CartelAXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA O CURSO 2016 2017 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUAClÓN DE DIFlCULTADE SOCIO-ECONÓMICA

AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA O CURSO 2016 2017 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUAClÓN DE DIFlCULTADE SOCIO-ECONÓMICA


AXUDAS MUNICIPAIS DE APOIO AO ESTUDIO PARA O CURSO 2016/2017 CON DESTINO A FAMILIAS EN SITUAClÓN DE DIFlCULTADE SOCIO-ECONÓMICA

BENEFICIARIOS:

Familias empadroadas e ter residencia efectiva no Concello de Forcarei, que teñan menores ao seu cargo matriculados para o curso 2015/2016 nalgún centro de ensino público de Forcarei , en Educación Infantil, Primaria e Secundaria para axudas de material escolar.

REQUISITOS A CUMPRIR:
  • Que a unidade familiar estea empadroada e teña a residencia efectiva neste concel/o.
  • Que o alumnado esté matriculado ou teña reserva de matrícula nun centro de ensino público de Forcarei.
  • Ter presentada a solicitude e documentación complementaria no prazo e forma legal establecido.
  • Que os solicitantes cumplan co baremo económico recollido nas Bases Reguladoras de convocatoria.
PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Concederáse o prazo de dez días hábiles para a presentación de solicitudes que se iniciará o día seguinte da publicación das bases no B.O.P. REMATE DE PRAZO 27 DE OUTUBRO DE 2016.

Para máis información poden dirixirse ao departamento de Servizos Sociais do Concello de Forcarei ou ben a través do teléfono 986 75 54 32 ou ben 986 75 51 49.

Cartel        Bases en Galego        Bases en Castelán
 

Nº de resultados:
3
Mostrar

Esta web utiliza cookies, podes ver a nosa política de cookies, aquí Se continuas navegando estás aceptándoa
Política de cookies +